photo-impression 44

PRIVACY STATEMENT

Beugeling Bouwinspect zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacy rechten van zowel de gebruikers van haar website als de gebruikers van haar diensten. Beugeling Bouwinspect gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens:

Beugeling Bouwinspect verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens die via correspondentie (ook telefonisch) aan Beugeling Bouwinspect worden verstrekt. Beugeling Bouwinspect zal tevens persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet verplicht is.

Doeleinden:

Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor Beugeling Bouwinspect noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Op deze wijze kan zij op de juiste wijze haar diensten leveren en aanbieden. Hieronder wordt mede het afhandelen van betalingen en het verzenden van rapporten begrepen. Uiteraard zal Beugeling Bouwinspect de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Bewaartermijn:

Beugeling Bouwinspect zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Rechten betrokkenen:

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft, behoudens wettelijke uitzonderingsgronden, het recht Beugeling Bouwinspect te verzoeken om inzage en rectificatiewissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij of zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Beugeling Bouwinspect zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemd verzoek gehoor geven tenzij dit op grond van de complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen met anderen:

Beugeling Bouwinspect verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

 Cookies:

Beugeling Bouwinspect maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Beugeling Bouwinspect gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Google Analytics:

Beugeling Bouwinspect maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Verwerkingsverantwoordelijke de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaald persoon of gebruiker.

Wijziging privacy statement:

Beugeling Bouwinspect behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen.

Mei 2018.

 

Beugeling Bouwinspect
Lamoen 5
8061 MK Hasselt

KvK 05082497 Zwolle
BTW-nr NL001416823B92

Tel: +31-(0)38 477 3858
Fax: +31-(0)38 477 4380
E-mail: info@beugelingbouwinspect.nl

Algemene voorwaarden
Privacy verklaring
"Gebreken onder de loep bekeken!"
Powered by   MudiBlox CMS
Copyright  ©  2006 - 2022  Beugeling Bouwinspect.  | Disclaimer | [ Inloggen ]